zmeniť jazyk CZ zmeniť jazyk EN zmeniť jazyk DE zmeniť jazyk PL zmeniť jazyk IT zmeniť jazyk SK

Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spracovanie osobných údajov pri registrácii zákazníka

1. udeľuje týmto súhlas Sittar.cz so sídlom Pekárska 21, Olomouc 779 00, IČ: 73301159, DIČ: CZ7702185810, aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov ") spracovávala tieto osobné údaje:

- meno a priezvisko

- názov spoločnosti

- e-mail

- telefónne číslo

- adresa

- IČO a DIČ spoločnosti

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, adresa, IČO, DIČ a e-mail je nutné spracovať za účelom tvorby zmlúv a evidencia objednávok. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a. Poskytovateľ softvéru Shop5.cz

b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

- vziať súhlas kedykoľvek späť,

- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

- požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.